NASZE PRZEKONANIA

Osoby, które dostrzegają własny potencjał i wiedzą, do czego są zdolne, mogą osiągnąć naprawdę wiele. Chociaż dążenie do wielkości – zarówno na poziomie jednostki, jak i grupy – bywa trudne, razem możemy więcej. Wierzymy, że różnorodność perspektyw i doświadczeń przyspiesza wprowadzanie innowacji i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Wiemy, że wspieranie rozwoju naszych wspaniałych pracowników i pracowniczek jest równie ważne, co zatrudnianie najlepszych. Wierzymy, że jako NIKE, Inc. (Nike, Converse i marka Jordan) powinniśmy reprezentować sportowców i sportowczynie, a także miłośników naszych produktów z całego świata. Aby osiągnąć ten cel, tworzymy odpowiednie struktury i praktyki zatrudniania oraz kreujemy kulturę, która zapewnia widoczność i możliwości rozwoju na wszystkich szczeblach firmy.

SPOŁECZNOŚCI ZARZĄDZANE PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE

Sieci NikeUNITED Employee Networks przyczyniają się do integracji zatrudnionych oraz ich sojuszników i sojuszniczek reprezentujących unikalne doświadczenia, punkty widzenia i pomysły naszego zróżnicowanego, globalnego zespołu. Sieci napędzają rozwój ich członków i członkiń, promują świadomość na temat kultury w firmie Nike oraz świadczą o naszym zaangażowaniu na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.

DBAŁOŚĆ O PRZYSZŁE TALENTY

NIKE, Inc. dąży do zbudowania bardziej zróżnicowanego, inkluzywnego zespołu, który reprezentuje sportowców i sportowczynie* oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Wyznaczamy przejrzyste, ambitne cele oraz tworzymy strategie i schematy rozwoju, które zwiększają widoczność różnorodności w Nike.

WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI

Do naszych priorytetów należy promowanie różnorodności, równości i inkluzywności. Stale współpracujemy z różnymi organizacjami i co roku opowiadamy o naszych postępach.

Human Rights Campaign

Best Places to Work for LGBT Equality 2022

– 20 lat z rzędu

CR Magazine

Named Top 100 Best Corporate Citizen 2022

– 13 lat z rzędu

Forbes

Ranked Among America’s Best Employers For Diversity 2022

Disability:IN

DEI Best Place to Work for Disability Inclusion in 2022

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O RÓŻNORODNOŚCI W NIKE

W NIKE, Inc. dążymy do stworzenia sprawiedliwej przyszłości, a realizację tego celu rozpoczynamy od naszych pracowników i pracowniczek. Dbamy o utrzymanie kultury inkluzywności, wzmacniania podmiotowości oraz szacunku, tak aby każdy mógł swobodnie wyrażać siebie i w pełni wykorzystywać swój potencjał zawodowy.

Dowiedz się więcej